Küldetésünk
Történetünk
Iskolánkról
Tanáraink
Tanulóink
Hagyományaink
Aktualitások
TÁMOP3.1.7
TÁMOP3.4.2
NTP-EFP 14
Bázisintézmény
Dokumentumok
OKÉ
HEFOP 3.1.3

Alapítvány

Archívum

Különös közzt. lista

Látogatóink száma:web analytics software
web analytics software

 

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola

Kaposvár, Kanizsai u. 67.   82-512-960

e-mail: info@rafeisk.hu

HEFOP logó

Kezdőoldal

 

Tankönyvosztás

2018. augusztus 30-31. 8 órától 17 óráig       

Évnyitó

2018. szeptember 03. 8 órai kezdettel

 

 

Kerezsi Endre-díj

A Magyar Sport Napján Körmendiné Hajdú Gyöngyi a testnevelés és a sport iskolai népszerűsítéséért, az ifjúság testedzésének és a diáksportnak a szervezésében, fejlesztésében hosszú időn keresztül kifejtett eredményes tevékenységének elismeréséért Kerezsi Endre-díjat vehetett át.

Szakmák éjszakája

2018. 04. 13.

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában ismerkedtek meg tanulóink a pék, a pék-cukrász, az édesipari termékgyártó

az élelmiszeripari analitikus technikus és környezetvédelmi technikus szakmákkal.

 

II. RÁKÓCZI FERENC TAGISKOLA BEIRATÁSI KÖRZETE

 

Utcanév

házszám

Utcanév

házszám

Aranyhárs u.

teljes utca

Keceli bejáró

teljes utca

Árvaház u.                        

teljes utca

Könyves    K.u.                      

teljes utca

Badacsony u.                      

teljes utca

Martinovics u.

teljes utca

Balaton u.                        

teljes utca

Mátyás K.u.

teljes utca

Bethlen G.u.                      

teljes utca

Óvoda u.

teljes utca

Corvina tér                       

teljes utca

Péterpuszta                       

teljes utca

Esze T. u.                        

teljes utca

Raktár köz

teljes utca

Esze Tamás köz

teljes utca

Raktár u.

teljes utca

Ezüsthárs u.

teljes utca

Reptér

teljes utca

Fonyódi u.                        

teljes utca

Stromfeld A.u.

teljes utca

Frankel L.u.                      

teljes utca

Szigligeti u.

teljes utca

Fürdő köz                         

teljes utca

Szt. István u.

teljes utca

Hadastyán köz                     

teljes utca

Szt. László u.

teljes utca

Hajnóczy József u.

teljes utca

Tóth Á.u.

teljes utca

Hársalja u.

teljes utca

TSZ Újmajor

teljes utca

Jutai dűlő                          

teljes utca

Tüskevár

teljes utca

Jutai u.                          

teljes utca

Városliget

teljes utca

Kanizsai u.                       

teljes utca

Vásártér

teljes utca

Károly Róbert u.

teljes utca

Vasútköz

teljes utca

Kecelhegy                         

teljes utca

Zita Nev. Otthon

 

Kőhárs u.

teljes utca

Korzó

teljes utca

Kaposújlak

 

 

 

 

           

 

 

 

A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra a Kaposvári Tankerületi Központ illetékességi területén

az alábbi időpontokban lesz lehetőség:

2018. április 12.  (csütörtök)  8.00 órától 17.00 óráig

   április 13. (péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Szükséges iratok:

A gyermek személyazonosítására alkalmas, nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), ennek hiányában tartózkodási helyről szóló igazolás.

Szülő lakcímkártyája

Az óvodai szakvélemény eredeti példánya (a gyermek oktatási azonosítójával)

Nevelési Tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény (ha van)

Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

A beiratkozással kapcsolatos Somogy Megyei Kormányhivatal közleménye letölthető itt.

 

Múzeumos Pályázat

A Rippl-Rónai Múzeum kompetenciafejlesztő programjai a Kaposvári Járás Oktatási Intézményeiben című, EFOP 3.3.2-16-2016-00167 projekt kapcsán Iskolánk is lehetőséget kapott a részvételben.

A projekt megnyitója kapcsán a tanulóink egy rövid zenés, bábos műsorral vettek részt a sajtótájékoztatón. A program célja, hogy a projekt keretein belül lehetőséget biztosítson a résztvevő gyermekek számára, hogy különböző, az oktatásban számukra ismeretlen megközelítésekkel és lehetőségekkel találkozzanak. Ennek hatására a kulturális ismereteik bővülése mellett pozitívan változik a tanuláshoz való hozzáállásuk.

Így iskolánk az elkövetkező években műhelyfoglalkozásokon, táborokban, kulturális órákon, versenyeken vesz majd részt.

Kedves Szülők!

Az eddigi támogatásukat megköszönve, kérjük Önöket, hogy ajánlják fel az SZJA 1%-át az iskolánkban tanuló gyermekek érdekében létrehozott

"ISKOLÁNK SPORTJÁÉRT" Alapítvány javára.

Adószámunk: 18760486-1-14

 

„Ha egy jó könyvet először olvasok, az éppen olyan, mintha új barátot szereznék, s ha egy könyvet, amelyet ismerek,

újra elolvasok, mintha régi baráttal újra találkoznám.”

(Oliver Goldsmith)

 

 

Meghívó

A II. Rákóczi Ferenc Tagiskola szeretettel hívja az érdeklődő kollégákat az 5. Bázisintézményi programjára.

Témája:  A „Könyvmolyok” nyomában (Avagy olvasni éjjel nappal- 24 óra az olvasás jegyében)

              Tanulási készségeket és képességeket fejlesztő program 5-8. évfolyamon.

Bemutató foglalkozás, szakmai konzultáció, adaptációs lehetőségek.

Időpontja: 2018. április 18. (szerda) 14,30 – 16 óra

Foglalkozást tartja: Vörös Ildikó programvezető

Jelentkezési határidő: 2018. április 16.

Jelentkezés: Andrássy Tiborné

info@rafeisk.hu

06 82/512-960

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

NÉVADÓNK HETE RENDEZVÉNYSOROZAT

2018. március 26-28-ig

 

                    2018. március 26. hétfő          

                 12 óra: II. Rákóczi Ferencre emlékezünk – ünnepi műsor az iskola előkertjében.

                 Névadónk szobrának megkoszorúzása.    

                  13 óra: Természetfotó kiállítás megnyitója.

                                   

 2018. március 27. kedd

                        13,00 óra: "Örökségünk Rákóczi"  vetélkedő felső tagozatosoknak.

14,00 óra: "Örökségünk Rákóczi" vetélkedő alsó tagozatosoknak.

                                             14,00 óra: Korabeli fegyverek bemutatója - múzeumi foglalkozás a felső tagozatosoknak.

 

 2018. március 28. szerda

9,00 óra: Kék séta az autizmus világnapja alkalmából

12,30 óra: Húsvéti játszóház

 

 

                

 

Tisztelt Szülők!

2018. március 6-án kedden 16 órakor

az egyházak képviselői ( katolikus, református, evangélikus, Hit Gyülekezet) tájékoztatást tartanak iskolánkban

a 2018/2019-es tanévben tartandó hit-és erkölcstan oktatásról.

 

2018. március 1-től változnak az étkezési térítési díjak.

Intézményi térítési díj táblázat

 

 

 

„Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény.”

(Boncza Berta)

 

Meghívó

A II. Rákóczi Ferenc Tagiskola szeretettel hívja az érdeklődő kollégákat 2. Bázisintézményi programjára.

Témája: Bemutató óra a 4. a osztályban. Műhelyfoglalkozás az érdeklődő pedagógusoknak.

 „Titok-nyitogató” szókincsfejlesztő füzet használata a tehetséggondozás elősegítése, a felzárkóztatás, lemorzsolódás megelőzése és csökkentése érdekében.

Időpontja: 2017. november 22. (szerda) 14,30 – 16 óra

Foglalkozást tartja: Törő Zoltánné tanító, gyógypedagógus

Jelentkezési határidő: 2017. november 21.

Jelentkezés: Andrássy Tiborné

info@rafeisk.hu

06 82/512-960

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

  

 

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben

 

 

Erdők Háza

2017. szeptember 13-án a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola negyedik évfolyamos tanulói tanulmányi látogatást tettek az Erdők Házába, ahol az erdőről, mint életközösségről interaktív feladatok segítségével bővíthették meglévő tudásukat.

Köszönet Dobos Ildikónak, a SEFAG Zrt. közjóléti referensének a jó hangulatú "környezetóráért".

 

Iskolánk igazgatóhelyettese, Körmendiné Hajdu Gyöngyi Polgármesteri Dicsérő Oklevelet vehetett át a tanulók nevelése,

  oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai munkájáért. Szeretettel gratulálunk!

 

Alsós est     

 

Felsős est

A II. Rákóczi Ferenc Tagiskolának az intézményben folyó példaértékű innovatív nevelő-oktató munkájáért az Oktatási Hivatal

"AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" címet adományozta.

Az intézmény 3 évig jogosult a cím használata.   

 

Pályaválasztási tanácsadó 2016/2017-es tanévre

 

Hit- és erkölcstan Oktatás

"A 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 182/A. § (3) szerint: Az igazgató március 16. és március 31. között az egyházi

jogi személytől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza

a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az

iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi

személyt."

 Eddig hozzánk eljuttatott adatok:

   Hit Gyülekezete

   Képviselő: Benke László

   e-mail: laszlobenke@gmail.com

   info: www.hiteserkolcstan.hu

   cím: 7400 Kaposvár, Kereszt u. 2.

2017. március 14-én 16 órakor a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan, a hitoktatással kapcsolatban tájékoztatót tartanak az alábbi egyházak:

Katolikus, református, Hit Gyülekezete

Szeretettel várják az érdeklődő szülőket!

 

Tisztelt Szülők!

A Kaposvári Önkormányzat 9/2017 (II.28) sz. Önkormányzati rendeletében módosította a térítési díjak összegét 2017. március 01-i hatállyal.

  100%-os térítés esetén 50%-os térítés esetén
1 - 4. évfolyam    
tízórai 117 Ft 59 Ft
ebéd 338 Ft 169 Ft
uzsonna 117 Ft 58 Ft
Összesen: 572 Ft 286 Ft
5 - 8. évfolyam    
tízórai 117 Ft 59 Ft
ebéd 378 Ft 189 Ft
uzsonna 117 Ft 58 Ft
Összesen: 612 Ft 306 Ft

 

"Örökségünk Rákóczi"

Utazz velünk az időben rejtélyes rejtvények útján a múltba!

A 2016/2017-es tanévben több fordulós komplex vetélkedőt hirdetünk októbertől márciusig.

"Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon,

hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek.

Őrizzétek meg értékeit és emlékeit!"

 

 

Csapataink

Tárogató  2.a : Farkas Richárd, Pópity Milán, Ságvári Fortuna, Szenyéri Jázmin

Kis kurucok  2.a : László Péter, Harsányi Zsombor, Körmendi Bence, Filó Patrik

Rodostói kakukk  3.a : Ladányi Sára, Bogdán Viktória, Károlyi Dzsenifer, Hornyák Natália

Borsi 3.a : Lévai Anett, Frigur Renátó, Körmendi Jázmin, Valenta Rozalinda
Csínom Palkó  3.b : Herceg Virág, Viszlovszki Dominika, Szalai Kristóf, Csonka Letícia
Kis Rákóczi  4.a : Ladányi András, Csimszi Zoltán, Gulyás Patrik, Pintér Martin
Küzdelem  4.a : Csomka Katrin, Körmendi Fanni, Varga Jázmin, Lóki Gábor
Győzelem  4.a : Wágner Amanda, Czibolya Andrea, Bogdán Boglárka, Horváth Amanda
Kóchuszárok  4.b : Berkes Nóra, Balogh Barbara, Hajdú Alexandra, Kardos Tamás
A kis kurucok 4.b : Szijj Zoltán, Balogh Bence, Lakatos Béla, Csimszi Tamás
Hazafiak  5.a :
 5.b : Kádár Gergő, Patakfalvi Tamás, Csányi Zoltán, Bogdán Marcell
Rákóczi talpasai  6.a :
Négy muskétás  6.b : Garai Bence, Otepka Levente, Herceg Gábor, Ambros Attila
Rákóczi  6.b : Németh Tamás, Lender Martin, Herceg Ádám, Bocsányi Dominik
7.b
Kurucok 8.a : Gócza Gergő, Farkas Vivien, Lakatos Dorina, Horváth Ivett
Fejedelmek 8.b : Horváth Lőrinc, Vezér Milán, Szakály Krisztián, Guzmics Levente

           Első feladat alsó tagozat                        Első feladat felső tagozat

        Második feladat alsó tagozat                  Második feladat felső tagozat

        Harmadik feladat                                   Negyedik feladat

        Ötödik feladat                                        Hatodik feladat

 

"Fűben, fában orvosság" természetismereti városi vetélkedő

 

A Csiky Gergely Színház színészei meséltek  Lázár Ervin Négyszögletű Kerek Erdő című gyermekregényéből a gyerekeknek.

 

Esélyegyenlőségi nap

  

 Takarékossági vetélkedő

 

Idősek napja - Rajzpályázat díjátadó

 

 

2016/2017-es tanév

 

2016. augusztus 24. (szerda) 9 órakor pótvizsga

2016. augusztus 30-31. (kedd, szerda) 8 órától 17 óráig tankönyvosztás

2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 órakor tanévnyitó ünnepély

 

  

  

Múzeumi foglalkozás és vetélkedő a Desedán

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is kilátogattunk a Fekete István Látogató Központba, hogy játékos formában ismerkedjünk

a természet szépségével. A foglalkozás témáját a „Madarak és Fák” Napja adta. 

Nyolc csapat mérte össze a tudását, kreativitását, figyelmet szentelve a körülöttünk élő madaraknak és fáknak.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat, miközben Vízipók házában üldögéltek a víz alatt, vagy éppen a talajban jártak be képzeletben.

Még a fák tetején élő lényeket is megszemléltük, s elcsodálkoztunk mennyi mindenki él körülöttünk.

A szervezők:Szalma Tiborné és Laki Piroska

                                                                                   

 

 

         

Tavaszi szünet: 2017. április 13-tól április 18-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap pedig április 19. (szerda).

 

EURÓPAI ÚNIÓS vetélkedő

A jó hangulatú vetélkedőn a gyerekek már régi ismerősként üdvözölhették Révész Lehelt, a Europe Direct Tájékoztató Központ és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara project managerét, aki idén is nagy örömmel vett részt a zsűri munkájában, valamint minden versenyzőnek ajándékkal is kedveskedett és reményét fejezte ki, hogy jövőre is részt vehet a Laki Piroska tanárnő által évek óta szervezett vetélkedőn.

 

Karácsonyi játszóház

 

Fotókiállítás

 

Alapítványi bál

 

Labdarúgás Világnapja

 

A sport legyen a tied!

 

 

 

 

Vissza   vissza