Küldetésünk
Történetünk
Iskolánkról
Tanáraink
Tanulóink
Hagyományaink
Aktualitások
TÁMOP3.1.7
TÁMOP3.4.2
NTP-EFP 14
Bázisintézmény
Dokumentumok
OKÉ
HEFOP 3.1.3

Alapítvány

Archívum

Különös közzt. lista

Látogatóink száma:web analytics software
web analytics software

 

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola

Kaposvár, Kanizsai u. 67.   82-512-960

e-mail: info@rafeisk.hu

HEFOP logó

Kezdőoldal

Iskolánk története

1936 – 1946. Az iskola csak tagiskola, igazgatásilag a Petőfi iskolához tartozik. Négy tanulócsoport működik 180 beírt tanulóval.

Az 1936. október 15-i jegyzőkönyv szerint nem kívánt nívójú a rokkanttelepi iskola osztályösszevonása, de más megoldás nem kínálkozott a 2-3. és az 5-6. osztályok csekély létszáma miatt. A szegény tanulókat karácsonyi segélyben részesítették, a tavasz folyamán az iskola udvarára gyümölcsfát és díszcserjéket ültettek. Év végén a tanítást osztályvizsgával zárták.

1940-ben a katonai beszállásolások miatt a Petőfi utcai iskola tanulói is a Rokkanttelepi iskolában tanultak felváltva. A nyolc osztályú elemi népiskola 7. osztálya már ebben a tanévben megnyílt a Petőfi iskolában vegyes osztályként 34-es tanulólétszámmal, majd az 1941/42-es tanévben bővült a 8. osztállyal.

Ekkor a rokkanttelepi iskolában megszűnt az összevont 5-6. osztály és az 5-8. osztályig tanköteles korú gyerekek a Petőfi iskolába jártak.

Az 1941/42-es tanévben hol a Petőfi, hol a Rokkanttelepi iskolába folyt a tanítás. Katonai beszállásolások és egyéb okok miatt sokszor szünetelt a tanítás, ami kiváltotta a változó és csökkentett idővel való oktatást.

Az 1944/45-ös tanévben 4 tanulócsoport működött. E tanév szintén rövidített, megszakításokkal eltelt időszak volt a közvetlen háborús viszonyok következtében.

Az 1948/49-es tanévtől kezdve ismét csak alsó tagozat működött, a felső tagozat a Petőfi Általános Iskolába járt.

1953. szeptember 1-jén a Rokkanttelepi iskola önálló igazgatású iskolává vált. Ekkor nyílt meg a felső tagozat és lett teljes értékű, önálló igazgatású iskola. Ugyancsak ekkor változtatták II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola névre nevét, a II. Rákóczi Ferenc szabadságharc 250. évfordulóján. Ebben az évben jelentősen nőtt az alsó tagozatosok száma, ezt az emelkedést nagymértékben befolyásolta a Zója Leánynevelő Intézet létszámemelkedése is.

1960/61-es tanév kiemelkedő jelentőségű, mert ekkor indult meg az új iskola épületében először a tanítás 6 tanteremben. 18 tanulócsoport működött. E tanév elején célul tűzték ki, hogy minél több bukásmentes osztály legyen, - tanév végére 6 ilyen osztály lett. Ebben az évben volt először a dolgozók iskolája, levelező tagozatként.

Az 1961/62-es tanévben nőtt a tanulólétszám, mert ebbe az iskolába jártak a kaposfüredi felső tagozatos tanulók is.

Az 1963/64-es tanévtől a régi és az új épület együttese nyugodt légkört és helyet biztosított a tanításnak. A szakos ellátottság nem minden tantárgy tanításában volt biztosított. Kiemelt feladatnak tekintették az iskola környékének szebbé tételét. Ősszel és tavasszal igazi parképítő munkát végeztek, a tanulók teljes lendülettel építették a sportpályájukat. A tanév vén a pályán tornabemutatót tartottak. A kultúrált környezetben a nevelők minőségi munkára törekedtek. A sokrétű oktató és nevelő munkában kifejlődött a nevelőtestület egysége. Az új nevelők is gyorsan bekapcsolódtak a régi kollektív testületbe.

Az 1966/67-es tanévben iskolánk nagyszabású ünnepséget rendezett az iskola névadójáról, és ez alkalommal leplezték le II. Rákóczi Ferenc szobrát.

Az 1967/68-as tanévben az osztálycsoportok száma már 20-ra nőtt. E tanévben csatolták az iskolához Töröcske felső tagozatát, mivel már Magyaregres és Kaposfüred is ebbe az iskolába járt. Így körzeti iskola lett. Ebben az évben indult a Szülők Akadémiája, amely hatékonyan elősegítette a szülők nevelői tevékenységét.

Az 1969/70-es tanévben már 8 körzeti iskola tartozott az iskolához (Kaposfüred, Magyaregres, Töröcske, Zselicszentpál, Zselickislak, Kaposszerdahely, Szenna, Simonfa ).

Az 1976/77-es tanévben indult a zenei tagozat.

Az 1979/80-as tanévben adták át a tornatermet, és beindult a korrekciós osztály. A tanuló összetétel heterogénebbé vált, ennek következtében több nevelési-oktatási feladatot árnyaltabb, érzelmileg telitettebb pedagógiai igényességgel kell megoldani. Az állami gondozott tanulók száma magas, ők a Zója Nevelőotthon lakói.

Az 1982/83-as tanévtől tagiskola nem tartozik az iskolához.

Az 1984/85-ös tanévtől a felső tagozatban az 5.c osztályosok labdarúgásból szerezhetnek alaposabb ismereteket.

Az 1987/88-as tanévben a sport és a zene megszerettetése sok szép eredményt hozott. Énekkaraink arany minősítést kaptak, a hatodik osztályos labdarúgóink 9 kupát szereztek, a 8. osztály “Somogy válogatott” néven Belgiumban négy ország tornáján I. helyezést ért el.

Az 1990/91-es tanévben a sportudvaron nagyméretű füves labdarúgópálya lett kialakítva. Mindkét énekkar arany minősítést kapott, a felsős énekkar elnyerte az “Év kórusa” címet.

E tanévben indult be a 8. osztályt végzett leányok számára a két éves szakiskolai képzés. Főként háztartási ismereteket tanultak.

Az 1993/94-es tanévben az alsó tagozatban megszűnt az ének-zene tagozat, beindult a mindennapos testnevelés és az úszásoktatás.

1994. december 3-án iskolánk sportjáért alapítványi bált rendeztünk.

Az 1995/96-os tanév mottója “Megkedveltetni az iskolát”, a szülők, nevelők együtt mázolták a kisiskola ajtóit és ablakait. Óvodásoknak, szülőknek tornát tartottunk heti két alkalommal. Diákjaink januárban sítáborban vettek részt Szlovákiában. Ebben az évben ünnepeltük iskolánk fennállásának 60. évfordulóját.

Az 1996/97-es tanévben iskolánk nyitottabbá vált, új tevékenységek, lehetőségek nyíltak gyermekeink számára. A tanév során kialakítottunk egy számítógépes szaktantermet.

1997.szeptember 1-jén a megújult, barátságos nagyiskola épületében vártuk tanulóinkat. Megszűnt a kisiskola, melynek épülete már nem biztosította a zavartalan oktatást, környezete lehangoló volt. A nagyiskola épületében melegítőkonyha, gyakorlati műhely és könyvtár került kialakításra.

                                                 Az átalakított iskola átadása

Iskolánk befogadó és megtartó iskola. Szívesen fogad minden gyereket, akkor is, ha problémás, ha gyengébb képességű, ha mostoha sorsú, ha hátrányos körülmények közül érkezik. A már befogadott gyerektől sem akarunk megszabadulni, amikor kiderül, hogy valóban örökös a gond vele. Az otthon melegét nem adhatjuk, de olyan pedagógiai légkört igyekszünk teremteni, ahol az ütközéseket csökkenteni, a sérelmeket orvosolni, enyhíteni lehet.

Az 1999/2000-es tanévben új fejlesztő osztályt indítottunk, kialakítottunk egy konditermet a tornaterem szomszédságában, elkészült a sportpályánk pályavilágítása.                              

Pályaavató