Küldetésünk
Történetünk
Iskolánkról
Tanáraink
Tanulóink
Hagyományaink
Aktualitások
TÁMOP3.1.7
TÁMOP3.4.2
NTP-EFP 14
Bázisintézmény
Dokumentumok
OKÉ
HEFOP 3.1.3

Alapítvány

Archívum

Különös közzt. lista

Látogatóink száma:web analytics software
web analytics software

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola

Kaposvár, Kanizsai u. 67.   82-512-960

e-mail: info@rafeisk.hu

HEFOP logó

Kezdőoldal

  

A II. Rákóczi Ferenc Tagiskola a Nemzeti Tehetség Program

"A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 órás illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása"

című pályázaton 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

"A királyi udvar mesterszakácsa lettem" címmel anyanyelvi készségeket és képességeket fejlesztő program valósult meg.

 

                                                                 

 

A fejlesztőprogramban négy 4. osztályos 10-11. éves tanuló vett részt. Valamennyien különféle területeken nagyon tehetségesek: sport (labdarúgás, asztalitenisz) néptánc, és térbeli-vizuális területeken. Rendszeresen különböző szintű versenyeken szerepeltek eredményesen. Nagyon szeretnek szerepelni, ezért az iskolában és az iskolán kívül is gyakran fellépnek különféle irodalmi műsorokban. Három tanuló szociális értelemben hátrányos helyzetűnek számít. Nehéz anyagi körülmények között élnek, csonka családban. Egy tanuló halmozottan hátrányos helyzetű. Ezért itt az iskolában igyekszünk a hátrányaikat csökkenteni, minden eszközzel, lehetőséggel elősegíteni, hogy a képességeiknek megfelelően fejlődhessenek, a későbbi életük során sikeres legyen az iskolai pályafutásuk. Mind a négy tanuló az anyanyelvi kompetencia területén fejlesztésre szorul, ez pedig jelentős mértékben kihat a tanulmányi teljesítményükre. A nehézségeik ellenére szorgalmas és a tanulás iránt motivált tanulók.

A program a tanulók anyanyelvi fejlesztését célozta meg komplex módon. Fő szempont volt a helyi irodalmi értékek megőrzése és az általunk kiválasztott tehetségterületek összhangja. A módszerek, munkaformák kiválasztásánál a hangsúlyt az eltérő képességekre épülő differenciált, együttműködésen alapuló, tevékenykedtetésre épülő pedagógiai eljárásokra helyeztük. Az anyanyelvi fejlesztés során fontosnak tartottuk a mese, a meseélmény szerepét. Ezért az irodalmi művek kiválasztásánál a helyi születésű és Kaposváron élő írónő, Fésűs Éva regényeire esett a választás, természetesen azért, hogy a tanulók minél jobban megismerhessék az írónő munkásságát, irodalmi alkotásait. A megvalósítás során igyekezünk minél több lehetőséget biztosítani arra, hogy a gyermekek kiélhessék a természetes kíváncsiságukat, érdeklődésüket. Kreativitást ösztönző feladatokkal élményszerűvé próbáltuk tenni számukra a foglalkozásokat. A program hatékonyságát változatos munkaformák biztosították: egyéni, páros, csoportmunka, kooperatív tanulási technikák alkalmazása, a tapasztalati tanulás, különféle motivációs eszközök, differenciált rétegmunka, fejlesztő értékelés. Ebben az „élményközpontú” tanítási folyamatban kiemelt szerepe volt a kooperációnak, a tanár- diák, diák – diák interakciónak. Kapcsolódott hozzá a mozgáskultúra fejlesztése a sport és a tánc, a drámapedagógiai eszközök, a színjátszás bábozás elemeinek felhasználása is. Ez segített az egymás elfogadásában, az összetartozás élményének erősítésében, a szociális kompetenciák erősítésében is. Az IKT eszközök segítették a gyerekeket a közvetlenül meg nem tapasztalható jelenségek megértésében, bemutatás, szemléltetés segítségével, megszüntette a tantárgyak közti éles határokat, mert a tanulási folyamat a többféle perspektívából szerzett tudáselemek integrációjává vált. A digitális anyagok segítségével önállóan szereztek ismereteket, egyéni tempójukban haladhattak, saját személyiségüknek, képességeiknek megfelelő tanulási stratégiákat találhattak. A program a tanulási nehézséggel küzdő, ám bizonyos területen tehetséges tanulók sokoldalú anyanyelvi nevelését fejlesztette, ezáltal csökkentette a hátrányukat, a tanulás területén kialakuló kudarcélményüket. Hangsúlyos eleme a tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, a tanulási szokások formálása, hatékony tanulási stratégiák kialakítása, az élményszerű tanulás. A tanulók szövegértése, tanulási technikája az egyéni képességeikhez igazított programelemeknek, tanulásszervezésnek és az alkalmazott kooperatív tanulási technikák eredményeként fejlődött. A szóbeli és írásbeli szövegalkotás fejlesztése sikeresebb lett. A páros és a csoportmunkában is valamennyien aktívan dolgoztak, hatékonyan segítették a lemaradó vagy a feladatmegoldásban elakadó társaikat. A tanulás iránti motivációjuk is nőtt.

A program zárásaként látogatást tettünk Kaposvártól nem messze található reneszánsz Bikali Élménybirtokon. A gyermekeket nem csupán látnivalók várták a faluban, az óvárosban  és a reneszánsz palotában, hanem olyan programok is, amelyekbe maguk is bekapcsolódhattak. A napot különböző középkori mesterek műhelyeiben történő látogatással kezdtük. A gyermekek megismerkedhettek a vesszőfonással, a fazekassággal, a gyöngyfűzéssel, ékszerkészítéssel, bőrművességgel, az ötvösművességgel. A kovácsműhelyben kipróbálhatták a fújtató működését is. A pékek műhelyében frissen sült fahéjas csigát is kóstolhattak. Ezzel párhuzamosan részt vettünk „Keresd a tarot kártyákat” labirintus játékban, amely az egész birtokra kiterjedt. A program részeként korabeli színházi előadásban is részünk volt: „Sztármese” címmel mesejátékot láthattunk állati szereplőkkel. Az Állatsimogatóban a gyerekek közvetlenül megismerkedhettek olyan állatokkal, amelyekkel a mindennapi életükben nem találkozhatnak. Ezt követően az Apródképzőben fegyverbemutatót láthattunk. Az ebédünket a Királyi palotában fogyaszthattuk el, „Mátyás király” társaságában, ami felejthetetlen élmény volt a gyerekeknek. Ebéd után középkori dallamokat hallgattunk a Malomtónál, majd később táncra is perdültünk. A délután folyamán még több programon is részt vettünk, többek között „Kegyetlen Lajos” korabeli hóhér középkori ítélkezési szokásait ismerhettük meg. A nap zárásaként a Lovagi Küzdőtéren látványos lovas előadásban volt részünk, ahol a fekete, a fehér, a piros és a kék lovag különféle erőpróbák teljesítése során nyerte el szíve hölgye kezét. A kirándulás során a gyermekek a valóságban is átélhették mindazokat a korabeli szokásokat, életformákat, kulturális élményeket, amelyekkel a fejlesztő program keretén belül csupán a könyvekben és az interneten ismerhettek meg. A gyermekek elmondása szerint” Rengeteg élménnyel, izgalommal és emlékkel gazdagodva tértünk vissza Kaposvárra.”

 

                                                                   

 

     NTP-EFP-14-0027-bábozás (videó felvétel)

NTP-EFP-14-0027-korabeli tánc (videó felvétel)