Küldetésünk
Történetünk
Iskolánkról
Tanáraink
Tanulóink
Hagyományaink
Aktualitások
TÁMOP3.1.7
TÁMOP3.4.2
NTP-EFP 14
Bázisintézmény
Dokumentumok
OKÉ
HEFOP 3.1.3

Alapítvány

Archívum

Különös közzt. lista

Látogatóink száma:web analytics software
web analytics software

 

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola

Kaposvár, Kanizsai u. 67.   82-512-960

e-mail: info@rafeisk.hu

HEFOP logó

Kezdőoldal

Kislétszámú  osztály

Az első évfolyamon a szociálisan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal küszködő tanulók részére az 1999/2000-es tanévben kislétszámú, osztályt indítottunk az iskolában.

Iskolánk kislétszámú osztályába azok az első osztályos tanulók járnak akiknek

  • a tanulás sikere
  • a jól tanulás
  • a követelményeknek való megfelelés
  • a szülő-pedagógus együttműködése
  • a gyermek tudás iránti vágya
  • a személyiségük pozitív irányú fejlődése fontos.

Mivel nem egyformán fejlődnek a gyerekek, ezért az iskolakezdéskor a tanuláshoz szükséges képességek szintje se egyforma, ezért olyan szintre kell fejleszteni, hogy kudarc nélkül, eredményesen tudjon megfelelni a gyermek az iskolai követelményeknek.

Egy harmonikusan fejlett személyiség kialakulása a cél. Az iskolakezdés sikeressége vagy sikertelensége sok más területre is kihat. A problémák akkor maradnak meg, akkor fokozódnak, ha a gyermek a fogékony szakaszban nem kapja meg a megfelelő fejlesztést.

Tanulmányi munkája során a kezdeti sikertelenségek hatására jelentkező lemaradások nőnek, magatartási problémák jelentkezhetnek.

Ezért fontos, hogy a meglévő legkisebb tanulást nehezítő képességeket a megfelelő szintre fejlesszük, mely a tanulás eredményességét biztosítja.

E cél megvalósítását jó tankönyvek, sok-sok fejlesztő játék, speciálisan berendezett terem, rendhagyó órarend, pszichológus, logopédus, a Nevelési Tanácsadó munkatársai, iskolánk dolgozói segítik.

Mivel a gyerekek legkedveltebb időtöltése a játék, a mozgás, ezért ezt figyelembe véve alakítjuk ki délelőttjeiket és a tantermet.

A terem egyik felében szőnyeg, szivacs, felette mozgásfejlesztő szerek függenek, a terem közepén a nyugodt tanulást biztosító padok, eszközök találhatók. Egy csendesebb, asztali játékot biztosító terület is rendelkezésre áll játékos polccal, könyvekkel.

                        

Napirendjük állandónak mondható, mely nyugodtságot eredményez.

  • Reggeli fél órás játékidőben megtanulnak együtt játszani, egymást segítő közösséggé válni.
  • Idői, téri tájékozódás fejlesztése játékos formában mindennap előkerül.
  • A tíz perces relaxációt egy óra kötetlen, illetve irányított fejlesztő játék követi, melyet mindig figyelemfelkeltő foglalkozás szakít meg, pl: origami, zenére tánc, ének
  • A nap utolsó tanulási szakaszát még egy játékos foglalkozás követ, mely a nagymozgások fejlesztését helyezi előtérbe.

                                                               

A kislétszámú osztályunkba a Nevelési Tanácsadó javaslatára, szülő kérésére kerülhetnek beiskolázásra a gyerekek a város egész területéről.

 

Vissza   vissza