Küldetésünk
Történetünk
Iskolánkról
Tanáraink
Tanulóink
Hagyományaink
Aktualitások
TÁMOP3.1.7
TÁMOP3.4.2
NTP-EFP 14
Bázisintézmény
Dokumentumok
OKÉ
HEFOP 3.1.3

Alapítvány

Archívum

Különös közzt. lista

Látogatóink száma:web analytics software
web analytics software

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola

Kaposvár, Kanizsai u. 67.   82-512-960

e-mail: info@rafeisk.hu

HEFOP logó

Kezdőoldal

  

Vidám tanári ceruza

                                                                Integráció

Intézményünk mint befogadó intézmény vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók (vak, látás, mozgássérült ....) integrált oktatását, nevelését, s ehhez a sérülés specifikus ellátásához nélkülözhetetlen többletszolgáltatások biztosítását:

 • a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus foglalkoztatását,
 • a sajátos nevelési igényű gyermek nevelését- oktatását a speciális tanterv alapján, speciális tankönyvekkel és segédletekkel, speciális technikai eszközökkel, speciális terápiák biztosításával.

                                                    

Az iskola speciális nevelési feladatai:

 • Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai segítségnyújtás.
 • A sérült tanuló folyamatos és szakszerű fejlesztése érdekében együttműködés a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ és a Napsugár Gyógypedagógiai Központ szakembereivel.
 • Az együttműködés formáinak kialakítása - rögzítése, illesztése az aktuális órarendbe.
 • A sérült tanuló megfigyelése, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak értelmezése, team-munkában a gyógypedagógussal, a szakértői vélemény alapján.
 • A fejlesztés tervezése tanórai keretek között, a habilitációs, rehabilitációs foglalkozások keretében - egyéni és csoportos fejlesztő tevékenység speciális pedagógiai segítségnyújtással - a gyógypedagógus által biztosított speciális tantervre építetten.
 • A gyógypedagógiai nevelés számára biztosított szakanyagok, tankönyvek, taneszközök beszerzése, felhasználásuk, beemelésük ütemezése a gyógypedagógus irányításával.
 • A diagnosztizáló, formatív, szummatív mérések lehetőségének, gyakoriságának tervezése team-munkában a módszertani központtal.
 • A tanuló fejlődésénak, elért eredményeinek meghatározása, rögzitése együttesen kialakított vélemény szerint - a szülő bevonásával, tanácsadás a szülőnek, segítségnyújtás a családi neveléshez, módszertani központtal együttműködve.
 • Igény és lehetőség szerint a terápiás célú fejlesztő foglalkozások feltételeinek biztosítása az intézményen kívül is - a módszertani központ szakembere szervezésében.
 • Az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserén, szakmai felkészítésén, folyamatos továbbképzésen való részvétel a módszertani központ szakmai szolgáltatásai szerint, valamint a szakanyagainak igénybevételével.

                              

Az inklúzív iskola olyan feltételeket teremt minden téren, amelynek következménye az, hogy olyan gyerekek is megjelennek az iskolába, akik eddig külön nevelődtek, illetve azok is sikeresen nevelődnek, akik eddig sikertelenek voltak. Amíg az integráció esetén pár gyerek beillesztéséről beszélünk ép társaik közé, addig az intézmény egészét áthatva inklúzív, befogadó pedagógia valósul meg. Tehát az integráción keresztül vezet az út az inklúzív iskolához. Iskolánkban az együttműködő tanulás, a csapatmunka került előtérbe.

2007/2008 tanév

       
Hátrányos helyzetű tanuló 155 fő Sajátos nevelési igényű 83 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű 30 fő Ebből mozgássérült 2 fő
Szociális támogatásban részesül 242 fő           gyengén látó 2 fő
Ingyenes tankönyvet kapott 274 fő           vak 1 fő
Veszélyeztetett 44 fő           Down-kóros 1 fő
Intézeti és állami nevelt 30 fő Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavar        55 fő
Bejáró tanuló 97 fő Megismerés fejlődésének rendellenessége 70 fő
Magántanuló 7 fő Viselkedés fejlődésének rendellenessége 7 fő
Napközis, tanulószobás 225 fő    

Iskolánkban  így működik a hétköznapokban:

 • év elején szervezés közösen a szakemberekkel ( órarend, fejlesztő szoba beosztása, kísérés )
 • felmentési határozatok megküldése a szülőnek, melyen tudatjuk vele az ellátást is, mely a szülőkkel való szoros kapcsolattartásra épül
 • kiemelés óráról ( SNI, felmentettek értékelés alól, terápiák, látásnevelés, számítógépes ismeretek oktatása)
 • nívócsoportos oktatás 4. osztálytól - magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv
 • folyamatos kapcsolattartás az osztályfőnökkel, szaktanárokkal, gyógypedagógussal, tanácsok megbeszélések
 • nyomkövető utóvizsgálatok, egyéni fejlesztési ütemtervek, felterjesztések, új tanulók beillesztése
 • év végén összegző tapasztaltcsere, feladatok meghatározása a következő évre
 • továbbképzések tapasztalatainak megosztása
 • szalmai napok szervezése, közös rendezvények
 • közös pályázatok

                                          

                       " Senki sem tehet többet érted, minthogy segít neked segíteni önmagadon."

                                                                                                                       (Samuel Smiles)

               

Vissza   vissza