Küldetésünk
Történetünk
Iskolánkról
Tanáraink
Tanulóink
Hagyományaink
Aktualitások
TÁMOP3.1.7
TÁMOP3.4.2
NTP-EFP 14
Bázisintézmény
Dokumentumok
OKÉ
HEFOP 3.1.3

Alapítvány

Archívum

Különös közzt. lista

Látogatóink száma:web analytics software
web analytics software

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola

Kaposvár, Kanizsai u. 67.   82-512-960

e-mail: info@rafeisk.hu

HEFOP logó

Kezdőoldal

  

Hagyományaink

Iskolánkban a nevelési és oktatási célok megvalósítását a tanítási órán kívüli tevékenységek segítik.

Hagyományörző tevékenységek:

A valahova tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megörző erő, amely bizonyos állandóságot és folytonosságot teremt az iskola mindennapi életében.

Iskolánk tudatosan ápolja, őrzi és folyamatosan bővíti hagyományait. A rendszeresen ismétlődő események, a tudatosan kialakított szokások erősítik az iskolához való tartozást. Hagyományteremtő és hagyományápoló munkánk során tudatosan támaszkodunk a nevelőtestület és a tanulóközösség véleményére, javaslataira, valamint figyelembe vesszük az iskolahasználói elképzeléseket is.

Célunk az iskola eddigi hagyományrendszerének működtetése, olyan egyéni arculat formálása, amely jól megkülönbözteti más iskoláktól.

 • Az iskolai rendezvények hagyományai:

       A rendezvények iskolánk egész életét átfogják a személyiségformálás fontos eszközei. Nyilvánosság előtt zajlanak, ezért az iskoláról alkotott jó vélemény, az           iskola jó hírnevének letéteményesei. Ezért e tevékenységek az iskola nevelő-oktató munkájának szerves részét alkotják.

 • Iskolatörténeti hagyományok:

         Célunk megőrizni és megörökíteni az iskolánk tanulói és pedagógusai által létrehozott értékeket.

         Ennek módja:

            - 5 évenként az iskola tevékenységét, munkáját összefoglaló iskolao évkönyv kerül kiadásra,

            - kiállítások szervezése

            - kapcsolattartás az "öreg" diákokkal, nyugdíjas pedagógusainkkal, közös és egyéni találkozások alkalmával,

            - videótár ( az évközi események videókazettán történő megörökítése ).

 • Tantárgyi hagyományok:

          - Rendszeresen rendezünk városi szintű vetélkedőket, (sport: tornabajnokság, játékos sportvetélkedő, Rákóczi-kupa, labdarúgó bajnokság, részvétel               mozgósítási akciókban, meghívásos sportversenyen, diákolimpiai felmenő szintű versenyen, nyelvi, történelmi, rajz...)

          - Részt veszünk a tantárgyi versenyeken, a kiírt pályázatokon

Értékelési hagyományok

Meghírdetjük az "Év tanulója", az "Év sportolója" címet.

Rákóczi emlékplakett”-et adományozunk az iskola azon 8. osztályos tanulójának:

 • akinek év végi tanulmányi átlageredménye minden tanévben 4,5 felett volt, magatartása, szorgalma példamutató
 • aki valamilyen területen (pld. tanulmányi verseny) kiemelkedő eredményt ért el, mellyel dicsőséget szerzett iskolánknak

Mindkét esetben a díj csak akkor odaítélhető, ha a tanuló legalább 3 éve iskolánkba jár.

Sporttárgyi jutalomban részesítjük a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó tanulókat.

Évzáró alkalmával: jutalomkönyvek, oklevelek kiemelkedő tanulmányi munkáért, magatartási és egyéb tevékenységért.

A kitüntető cím adományozására a tanulók esetében a tantestület és a diákönkormányzat tesz javaslatot.

A jutalmazás minden formája az elismerés, az értékelés, a szeretet kifejezője. Eszköz a teljesítmény fokozására.

Az iskolai környezet kialakításának hagyományai:

Az iskolai környezet esztétikus alakítása az ízlésnevelés nélkülözhetetlen része. Az ízlésnevelés nehéz dolog: meg kell küzdeni azokkal a rossz hatásokkal, beidegződésekkel, amelyeket a tanulók esetleg a korábbi környezetükből hoznak: másfelől azokkal a negatív hatásokkal, amelyek az ember nap mint nap érik. Az iskolai környezet igényes alakításával el kell érni, hogy példa legyen ez a világ a tanulók számára, s ezáltal a negatív környezetei hatások veszítsenek erejükből. Az iskola szűkebb és tágabb világa harmóniát mutatva alakuljon!

 • osztálytermek rendje-felelős osztály
 • évente két alkalommal ( ősszel és tavasszal ) az iskola udvarán, sportpályáján és környékén nagytakarítást végzünk, pótoljuk az elpusztult fákat, cserjéket
Ki fát ültet......
 • a tanteremben lévő virágokat gondozzuk

Felvilágosító jellegű előadások hagyományai:

 • bekapcsolódás az egészséges, életmódra nevelés programjaiba
 • káros szenvedélyek megelőzése, drog-prevenció
 • Blenda-med program (2. osztály)
 • Always-program (6. osztály)
 • Secret-program (8. osztály)

 

                                                                                           vissza